Publications

Petr Vcelak. Rozsáhlé informační systémy – standardizace metadat (Large-scale Information Systems – Metadata Standardisation). In Plzeň, 2021. 97 p. Dissertation thesis. Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd (University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences). Supervisor Jana Kleckova.
Martin Kryl. Knowledge System of Differential Diagnosis. In Plzeň, 2020. Technical Report, No. DCSE/TR-2020-01. Department of Computer Science and Engineering. University of West Bohemia. Faculty of Applied Sciences. Supervisor Jana Kleckova.
Petr Vcelak, Martin Kryl, Michal Kratochvil, Jana Kleckova. Identification and classification of DICOM files with burned-in text content. In International Journal of Medical Informatics, volume 126, 2019. p128–137. DOI https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2019.02.011. [online].
Petr Vcelak, Martin Kryl, Jana Kleckova. SPARQL Query-Builder for Medical Temporal Data. In Proceedings 2018 11th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI 2018), 2018. p1–5. ISBN 978-1-5386-7603-5. Beijing University of Chemical Technology, Beijing Institute of Technology, Eastern China Normal University, 2018.
Martin Kryl, Petr Vcelak, Jana Kleckova. Interactive Exploration and Querying of RDF Data. In HEALTHINFO 2018 : The Third International Conference on Informatics and Assistive Technologies for Health-Care, Medical Support and Wellbeing, 2018. p65–68. ISBN 978-1-61208-675-0. IARIA, 2018.
Petr Vcelak, Martin Kryl, Michal Kratochvil, Jana Kleckova. Ontology-based Web Forms – Acquisition and Modification of Structured Data. In Proceedings 2017 10th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI 2017), 2017. p1–5. ISBN 978-1-5386-1936-0. Shangai: School of Information Science and Technology, East China Normal University, 2017.
Martin Kryl, Jana Kleckova, Jan Schwarz, Josef Sykora. Visualization of Incidence Rate on a Schematic Map of Districts (Vizualizace incidence nemoci do schematické mapy okresů). In 57. Studentská vědecká konference 2017, 2017. Biomedicínské centrum, Plzeň, Česká republika..
Jan Schwarz, Josef Sykora, Dominika Cvalinova, Renata Pomahacova, Jana Kleckova, Martin Kryl, Petr Vcelak. Inflammatory bowel disease incidence in Czech children: A regional prospective study, 2000-2015. In World Journal of Gastroenterology (WJG), World Journal of Gastroenterology, volume 23, 22, 2017. p4090–4101. ISSN: 1007-9327.
Jana Kleckova, Petr Vcelak. Secondary use of medical data (Problematika sekundárního využití medicínských dat). In INFORMATIKA XXX: Sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference, 2017. EUNIS-CZ, Provozně ekonomická fakulta. Luhačovice, Česká republika. p. 35-36. ISBN: 978-80-7509-512-1.
Petr Vcelak, Martin Kryl, Ladislav Racak, Jana Kleckova. Acquisition of Confidential Patient Data Over Shared Mobile Device. In 10th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC2017), 2017. p334–339. ISBN 978-989-758-213-4. Setúbal: ScitePress.
Tomas Koutny, Michal Krcma, Josef Kohout, Petr Jezek, Jana Varnuskova, Petr Vcelak, Jan Strnadek, Marek Rasocha. Diabetes.zcu.cz Internetový portál pro výpočet glykémie z hodnot CGMS (Blood glucose level reconstruction using continuous glucose monitoring in the subcutaneous tissue). In Technologie v diabetologii, 2016.
Tomas Koutny, Michal Krcma, Josef Kohout, Petr Jezek, Jana Varnuskova, Petr Vcelak, Jan Strnadek. On-Line Blood Glucose Level Calculation. In Procedia Computer Science, volume 2016, 98, 2016. p228–235. DOI 10.1016/j.procs.2016.09.037. ISSN: 1877-0509.
Vladimir Rohan, Petr Sevcik, Jolana Hommerova, Robin Sin, Jana Kleckova, Jiri Polivka. Acute Stroke Care in the Pilsen region in terms of single cerebrovascular center. In 44. Český a Slovenský cerebrovaskulární kongres, 2016. Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP, Sekcia pre cerebrovaskulárne ochorenia Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Praha, Česká republika.
Vladimir Rohan, Petr Sevcik, Jolana Hommerova, Robin Sin, Jana Kleckova, Jiri Polivka. Acute Stroke Care in the Pilsen region in terms of single cerebrovascular center. In 30. Český a Slovenský cerebrovaskulární kongres, 2016. Mikulov, Česká republika.
Jana Kleckova. Information Systems. In INFORMATIKA XXIX, 2016. EUNIS - CZ, Luhačovice, Česká republika.
Jana Kleckova. Experimental medical information system. In INFORMATIKA XXIX, 2016. EUNIS - CZ, Luhačovice, Česká republika.
Jana Kleckova, Martin Kryl, Petr Vcelak. Analysis and design of a prospective database (Analýza a návrh prospektivní databáze). In , 2016. Comprehensive Research Report.
Petr Vcelak, Jana Kleckova. Automatická identifikace a odstranění citlivých osobních údajů z obrazových dat ve formátu DICOM pro účely sekundárního využití (Automatic personal data identification and removal from imaging examination in the DICOM file format for secondary purposes). In 56. studentská vědecká konference, 2016. p67.
Petr Vcelak, Jan Smucr, Jana Kleckova. Sparkle Enriched Graphical SPARQL Query Builder. In , 2015.
Miroslava Svobodova, Miroslav Jirik, Petr Vcelak, Vladimir Lukes, Tomas Ryba, Petr Hosek, Kristyna Bajcurova, Jaroslav Ludvik, Hynek Mirka, Zbynek Tonar, Vladislav Treska, Vaclav Liska. Software LISA virtuální resekce jater pro urychlení a usnadnění předoperačního plánování (Software LISA Virtual Liver Resection to Accelerate and Facilitate Preoperative Planning). In Rozhledy v chirurgii, volume 94, 11, 2015. p485–490. ISSN: 0035-9351.
Petr Vcelak, Michal Kratochvil, Jana Kleckova. Ontology-driven Information System and Management of Heterogeneous Research Data. In Biomedical Engineering and Informatics (BMEI), 2014 7th International Conference on, 2014. p766–770. ISBN 978-1-4799-5838-2.
Jiri Polivka, jr., Polivka J, Rohan V, Pesta M, Repik T, Topolcan O. Prognostic Biomarker Isocitrate Dehydrogenase-1 Mutations in Patients with Glioblastoma Multiforme. In AACC 2014, 2014. Chicago, USA, 2014 National Academy For Clinical Biochemistry (NACB) award.
Jiri Polivka, jr., Polivka J, Repik T, Pesta M, Sadilkova P, Pitule P, Topolcan O.. Prognostic Role of Isocitrate Dehydrogenase-1 Mutations in Glioblastoma Multiforme. In UPCP 2014, 2014.
Jiri Polivka, Rohan, V, Sevcik, P, Jiri Polivka jr.. Personalized approach to primary and secondary prevention of ischemic stroke. In EPMA J., EPMA J., volume 5, 1, 2014.
Vladimir Rohan, J. Baxa, R. Tupy, L. Cerna, P. Sevcik and M. Friesl, J. Jiri Polivkar., Jiri Polivka, J. Ferda. Length of occlusion predicts recanalization and outcome after intravenous thrombolysis in middle cerebral artery stroke. In Stroke, Stroke, volume 45, 7, 2014. IF 6,018.
Jiri Polivka., Polivka J jr., Rohan V, Repik T, Sadilkova P, Topolcan O. New molecular genetics insights to the treatment of oligodendroglial tumors. In ISOBM 2014, 2014.
Jiri Polivka jr., Karlikova, M, Jiri Polivka, Kinkorova, J, Topolcan, O. Personalised medicine pre- and postgraduate education in the Czech Republic. In Proceedings of the Second International Congress on Personalized Medicine, 2014. ISBN 978-88-7587-703-3.
Jiri Polivka jr., Jiri Polivka, Rohan, V, Topolcan, O. Multiplex Assay of Circulating Inflammatory Biomarkers in Patients with Stroke. In AACC 2014, 2014. Chicago, USA, 2014 National Academy For Clinical Biochemistry (NACB) award.
Jiri Polivka, Jiri Polivka, jr., Vladimir Rohan, M. Pesta, T. Repik, Pitule P., Topolcan O.. Isocitrate dehydrogenase-1 mutations as prognostic biomarker in glioblastoma multiforme patients in West Bohemia. In Biomed Res Int., Biomed Res Int., 2014. IF 2,88.
Jiri Polivka, Jiri Polivka jr., Rohan, V, Repik, T, Sadilkova, P, Topolcan, O. Co-deletion of 1p/19q as Prognostic and Predictive Biomarker in the Long-term Follow Up of Anaplastic OligodendrogliomaPatients. In UPCP 2014, 2014.
Jiri Polivka, Jiri Polivka Jr, Rohan, V, Priban, V. Anaplastic Oligodendrogliomas Coming the Age of Personalized Medicine?. In Cesk Slov Neurol N, Cesk Slov Neurol N, volume 110, 4, 2014. p428–434. IF 0,366.
Jiri Polivka jr., Jiri Polivka, Rohan, V, Topolcan, O. New Treatment Paradigm for Patients with Anaplastic Oligodendroglial Tumors. In Anticancer Res., Anticancer Res., volume 34, 4, 2014. IF 1,713.
Petr Maule, Jana Kleckova, Vladimir Rohan, Radek Tupy. Automated infarction core delineation using cerebral and perfused blood volume maps. In (Int J CARS), International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, volume 8, 5, 2013. p787–797. DOI 10.1007/s11548-013-0815-9.
Jiri Polivka, jr., Kralickova, M., Duffy, J., Tonar, Z.. Antagonista D2 dopaminových receptorů Thioridazin - Nová možnost léčby karcinomu prsu?. In Studentská vědecká conference, LFP UK, 2013.
Jiri Polivka., Vrzalova, J., Jiri Polivka. jr., Hommerova, J., Topolcan, O.. Blood biomarkers of the ischemic stroke. In XXXIV. IAD, 2013.
Jiri Polivka, jr., Sadilkova P, Miklikova M, Topolcan O, Kralickova M, Polivka J. The actvivities of young professionals EPMA in the Czech Republic. In EPMA World Congress, Brussels, Belgium, 2013.
Jiri Polivka jr., Pesta, M, Jiri Polivka, Tonar, Z, Repik, T. Mutations in the enzyme isocitrate dehydrogenase and their relevance for brain gliomas. In XXXIV. IAD, 2013.
Jiri Polivka, Polivka J jr, Rohan V, Sevcik P, Topolcan O.. Stroke care in West Bohemia personalised medicine approach. In EPMA World Congress, 2013.
Jiri Polivka, Jiri Polivka, jr., Vladimir Rohan, P. Sevcik, O. Topolcan. Stroke Care in West Bohemia Personalised Medicine Approach. In EPMA World Congress, Brussels, Belgium, 2013.
Jiri Polivka, Jiri Polivka, jr., Vladimir Rohan, O. Topolcan. Multiformní glioblastom přehled nových poznatků o patogenezi, biomarkerech a perspektivách léčby. In Cesk Slov Ne urol N, Cesk Slov Ne urol N, volume 109, 5, 2013. IF 0,279.
Jiri Polivka, Jiri Polivka jr., Rohan, V., Pesta, M, Repik, T, Pitule, P, Topolcan, O. Incidence and significance of isocitrate dehydrogenase mutations in patients with glioblastoma. In Cesk Slov Neurol N, 2013.
Jiri Polivka, Jiri Polivka Jr, Rohan, V, Topolcan, O. Application of personalised medicine in neurology. In Neurologie pro praxi, 2013.
Jiri Polivka, Cerna L., Vrzalova J., Jiri Polivka, jr. and Krakorova K., Peterka M., Topolcan O.. The role of vitamin d in neurological disorders. In XXXIV. IAD, 2013.
Petr Vcelak, Michal Kratochvil, Jana Kleckova. Collaboration and Research Information System Used for Sustainable Long-Term Research. In 2013 Fourth World Congress on Software Engineering, 2013. p307–310. ISBN 978-1-4799-2883-5. DOI 10.1109/WCSE.2013.56.
Karlikova, M., Topolcan, O., Jiri Polivka. jr., Svobodova, S., Pesta, M., Jiri Polivka., Kinkorova, J., Fuchsova, R.. Education in personalized medicine in Czech Republic. In EPMA World Congress, Brussels, Belgium, 2013.
Jiri Polivka. jr., Jiri Polivka., Rohan, V., Topolcan, O.. The Application of Personalized Medicine in Neurooncology. In EPMA World Congress, Brussels, Belgium, 2013.
Petr Vcelak, Jana Kleckova. Extrakce metadat z medicínských dat (Medical Meta Data Extraction and Manipulation Project). In , 2012.
Michal Kratochvil, Petr Vcelak, Jana Kleckova, Vladimir Rohan. MedIDEA– Medical Image Data Extraction and Analysis. In Biomedical Engineering and Informatics (BMEI), 2012 5th International Conference on, 2012. p225–229. ISBN 978-1-4673-1182-3. IEEE Catalog Number: CFP1293D-CDR.
Michal Kratochvil, Petr Vcelak, Jana Kleckova. Unified parallel Experiment Interface for Medical Research System. In Proceeding of the International Conference on Health Informatics, volume 1, 2012. p449–452. ISBN 978-989-8425-88-1. DOI 10.5252/0003873404490452.
Jiri Polivka, Petr Kratochvil, Vladimir Rohan, Jiri Polivka, Jana Kleckova. Design of the artificial neural network model for the prediction of outcome after stroke. In Proceeding of the International Conference on Health Informatics (HEALTHINF 2012), volume 1, 2012. p467–470. ISBN 978-989-8425-88-1.
Petr Vcelak, Michal Kratochvil, Jana Kleckova, Vladimir Rohan. MetaMed– Medical Meta Data Extraction and Manipulation Tool Used in the Semantically Interoperable Research Information System. In Biomedical Engineering and Informatics (BMEI), 2012 5rd International Conference on, 2012. p1281–1285. ISBN 978-1-4673-1182-3. IEEE Catalog Number: CFP1293D-CDR.
Petr Maule, Jana Kleckova, Vladimir Rohan, Radek Tupy. Automated Infarction Core Delineation. In The Seventh International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI 2012), volume 1, 2012. p127–130. ISBN 978-1-61208-202-8.
Petr Maule, Jana Kleckova. Brain Infarction Core Delineator. In , 2012.
Tonar, Z., Eberlova, L., Jiri Polivka., Daum, O., Witter, K., Kralickova, A., Gregor, T., Nedorost, L., Kochova, P., Rohan, E., Kalusova, K., Palek, R., Skala, M., Glanc, D., Kralickova, M., Liska, V.. Stereological methods for quantitative assessment of hepatic microcirculation. In Current Microscopy Contributions to Advences in Science and Technology, volume 1, 2012. p737-748. ISBN 978-84-939843-6-6.
Jiri Polivka. jr., Jiri Polivka., Topolcan, O.. Personalized medicine questionnaire. In Educational Workshop EPMA / Springer, Budapest, Hungary, 2012.
Jiri Polivka, jr., Jiri Polivka, M. Pesta, O. Hes, O. Topolcan. The study of angiogenesis, microvessel characteristics and micro-rnas in glioblastoma multiforme. In ISOBM congress 2012, Tumor Biol. , 2012.
Jiri Polivka, Jiri Polivka, jr., O. Topolcan, Vladimir Rohan and V. Priban. New biomarkers in diagnostics and treatment of glioblastoma multiforme. In ISOBM congress 2012, Tumor Biol., volume 33, 2012.
Petr Vcelak. Rozsáhlé informační systémy– standardizace metadat (Meta Data Standardisation in a Large Information Systems). In , DCSE/TR-2011-05, 2011.
Petr Vcelak, Jana Kleckova. Semantically interoperable research medical data and meta data extraction strategy. In Biomedical Engineering and Informatics (BMEI), 2011 4th International Conference on, volume 4, 2011. p1950–1954. ISBN 978-1-4577-1447-4. DOI 10.1109/BMEI.2011.6098665.
Petr Vcelak, Jana Kleckova. Semantically interoperable research medical data and meta data extraction strategy. In Proc. 4th Int Biomedical Engineering and Informatics (BMEI) Conf, volume 4, 2011. p1938–1942. DOI 10.1109/BMEI.2011.6098665.
Petr Vcelak, Jana Kleckova. Automatic Real-Patient Medical Data De-Identification for Reserarch Purposes. In An International Journal of Science, Engineering and Technology, volume 52, 2011. p506–510.
Petr Maule, Jana Kleckova, Vladimir Rohan. Automated Approach for Whole Brain Infarction Core Delineation. In The 3rd International Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, 2011. p433–437.
Vladimir Rohan, Petr Sevcik, Lenka Cerna, Petr Vcelak, Jiří Polivka jr.. Intravenózní trombolytická léčba ischemické cévní mozkové příhody při uzávěru vnitřní krkavice. In Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, volume 74, 2011. p27–27. ISSN online: 1802-4041.
Svetlana Machova, Petr Kratochvil, Jana Kleckova. The Quantum of Mind: Physics as complementary cognitive semantics knowledge. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium, volume 22, 2011. p743–744. ISBN 978-3-901509-83-4.
Petr Kratochvil, Svetlana Machova, Jana Kleckova. Spreading Activation Applied in Semantic Networks of Language Neural Processing Models. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium, volume 22, 2011. p739–740. ISBN 978-3-901509-83-4.
Petr Vcelak, Jana Kleckova. Medical Data Integration Ontology Used in the Cerebrovascular Diseases Research. In , 2011.
Petr Vcelak, Jana Kleckova, Vladimir Rohan. Privacy and Security Issues in Cerebrovascular Diseases Data Research. In International Journal for Information Security Research (IJISR), volume 1, 2011. p27–34. ISBN 2042-4639.
Tonar, Zbynek, Kochova, Petra, Cimrman, Robert, Witter, Kirsti, Janacek, Jiri, Rohan, Vladimir. Microstructure oriented modelling of hierarchically perfused porous media for cerebral blood flow evaluation. In MATERIALS STRUCTURE & MICROMECHANICS OF FRACTURE, volume 465, 2011. p286-289. DOI 10.4028/www.scientific.net/KEM.465.286. 6th International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture, Brno, CZECH REPUBLIC, JUN 28-30, 2010.
Svetlana Machova, Jana Kleckova. The Elegant Mind, Cognitive Metaphor of Mental States as a Sourse of Semantic Knowledge Representation. In (IJAEST) International Journal of Advanced Engineering Sciences and Technologies, volume 11, 2011. p329–333.
Svetlana Machova, Petr Kratochvil, Jana Kleckova. The elegant mind, a new insight to the deep semantic network. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21th international DAAAM symposium , 2010. p1089–1090.
Petr Vcelak, Jana Kleckova, Vladimir Rohan. Cerebrovascular Diseases Research Database. In 2010 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOMEDICAL ENGINEERING AND INFORMATICS (BMEI 2010), VOLS 1-7, 2010. p2687-2691. ISBN 978-1-4244-6496-8. DOI 10.1109/BMEI.2010.5639845. 2010 3rd International Conference on Biomedical Engineering and Informatics (BMEI 2010), Yantai Univ, Yantai, PEOPLES R CHINA, OCT 16-18, 2010.
Petr Kratochvil, Svetlana Machova, Jana Kleckova. Brain text processing model based on conceptual dependency theory . In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21th international DAAAM symposium , 2010. p1083–1084.
Jiri Polivka. jr., Petr Maule, Jana Kleckova. Experimental Medical Research Database System and its Examples of Use. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, 2010. p1343–1344. ISBN 978-3-901509-73-5.
Petr Vcelak, Jana Kleckova, Vladimir Rohan. Cerebrovascular diseases research based on heterogeneous medical data mining and knowledge base. In Internet Technology and Secured Transactions (ICITST), 2010 International Conference for, 2010. p1–6. ISBN 978-1-4244-8862-9.
Svetlana Machova, Jana Kleckova. Are we Waves or are we Particles? A New Insight into Deep Semantics in Natural Language Processing. In 2010 6th IEEE International Conference on Natural Language Processing and Knowledge Engineering, 2010. p351–354. ISBN 978-4244-6897-3.
Petr Vcelak, Jana Kleckova, Vladimir Rohan. Experimental Database Implementation for the Cerebrovascular Diseases Research Integrates Together Different Kinds of Medical Data. In 1st International Multi-Conference on Innovative Developments in ICT: International Conference on e-Health Services and Technologies, 2010. p111–114.
Petr Maule, Jiri Polivka jr., Jana Kleckova. Vascular Network Semi-automatic Segmentation Using Computed Tomography Angiography. In 5th Internation Conference On Software and Data Technologies (IC SOFT), 2010, 2010. p323–326. ISBN 978-989-8425-22-5.
Petr Maule, Jiri Polivka jr., Jana Kleckova. Experimental database medical system data acquision background and features. In HEALTHINF 2010: PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH INFORMATICS, 2010. p402-405. ISBN 978-989-674-016-0. 3rd International Conference on Health Informatics (HEALTHINF 2010), Valencia, SPAIN, JAN 20-23, 2010.
Petr Vcelak, Jana Kleckova. Medical Data De-Identification Tool (Anonymizace medicínských dat). In , 2010.
Petr Maule, Jana Kleckova. Volumetric Data Subtraction Analyser. In , 2010.
Petr Maule. Vyhodnocení objemu nekrotické tkáně (Infarction Core Volume Evaluation). In , DCSE/TR-2010-09, 2010.
Petr Kratochvil, Jana Kleckova. Nástroj pro vytvoření asociativní databáze. In , 2010.
Pavel Kodl, Petr Vcelak, Jana Kleckova. Medical Data Retrieval from Hospitals Over Encrypted Connection (Šifrovaný přenos medicínských dat z nemocnic). In , 2010.
Petr Kratochvil, Jana Kleckova. Brain text processing model: a new approach based on conceptual dependency stories . In Front. Neur. Conference Abstract: Neuroinformatics 2009, 2009. DOI 10.3389/conf.neuro.11.2009.08.002.
Petr Vcelak, Jiri Polivka jr., Petr Maule, Petr Kratochvil, Jana Kleckova. Experimental database system for the vascular brain diseases research. In Front. Neur. Conference Abstract: Neuroinformatics 2009, 2009. DOI 10.3389/conf.neuro.11.2009.08.002.
Petr Pinkas, Jana Kleckova. The composite algebraic structure over capabilities and actions of a system. In International Conference for Internet Technology and Secured Transactions, 2009. ISBN 978-142445648-2.
Petr Pinkas, Jana Kleckova. Modeling of capabilities of a system in algebraic manner. In International Conference on Networked Digital Technologies, NDT 2009, Ostrava, 2009. ISBN 978-142444615-5.
Mracek, J., Holeckova, I., Mork, J., Sevcik, P., Rohan, V.. Early Carotid Endarterectomy for Residual Critical Carotid Artery Stenosis after Intravenous Thrombolysis. In CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, volume 72, 2, 2009. p173-177.
Maule, Petr, Kleckova, Jana, Rohan, Vladimir. Whole Brain CT Perfusion Maps. In 2009 FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEMS (ICONS), 2009. p247-250. ISBN 978-1-4244-3469-5. DOI 10.1109/ICONS.2009.37. 4th International Conference on Systems (ICONS 2009), Gosier, FRANCE, MAR 01-06, 2009.
Jana Kleckova. Important Nonverbal Attributes for Spontaneous Speech Recognition. In ICONS 2009, 2009. ISBN 978-0-7695-3551-7.
Petr Maule, Vladimir Rohan, Jana Kleckova. Intuitive approach for necrotic tissue detection. In Front. Neur. Conference Abstract: Neuroinformatics 2009, 2009. DOI 10.3389/conf.neuro.11.2009.08.093.
Pavel Kral, Cerisara, C. And Jana Kleckova. Importance of Prosody for Dialogue Act Recognition. In SPECOM’07, 2007.
Rohan, V., Sevcik, P., Polivka J. jr., Ambler, Z., Kreuzberg, B., Ferda, J.. Klinický pohled na výpočetní tomografii u akutní ischemie mozku (A clinical Approach to Computed Tomography in Acute Cerebral Ischemia). In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, volume 70, 6, 2007. p643-652.
Pavel Kral, Cerisasa, C., Jana Kleckova. Lexical Structure for Dialogue Act Recognition. In Journal of Multimedia (JMM), Journal of Multimedia, volume 2, 3, 2007. p1–8.
Sevcik, P., Vacovska, H., Rohan, V., Lavicka, P., Ambler, Z., Jiri Polivka. jr., Hess, Z.. Gelastic seizures in hypothalamic hamartoma: A case study. In CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, volume 70, 6, 2007. p702-706.
Pavel Kral, Cerisara, C. And Jana Kleckova. Confidence Measures for Semi-automatic Labeling of Dialog Acts. In ICASSP’07, 2007. p153–156.